Αρχική

Μια Καινοτόμος Λύση
για την διαχείριση κρίσεων

που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου:

Με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου

Tην έγκαιρη απόκριση

Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών τουρισμού και
πολιτισμού

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Μεθοδολογία & Υλοποίηση του Έργου

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Πώς λειτουργεί

Το Ofire+ αποτελεί ένα άνθρωπο-κεντρικό σύστημα λήψης απόφασης για τη διαχείριση (πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση-απόκριση και ενημέρωση) κρίσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου.

Τα βασικά συστατικά μέρη του συστήματος είναι η εφαρμογή διαχειριστή (cloud) και η εφαρμογή χρήστη (mobile app). Τα δύο μέρη λειτουργούν συμπληρωματικά και το κανάλι επικοινωνίας που δημιουργούν μέσω της συνδεσιμότητας τους αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος, πέρα από τις επιμέρους λειτουργίες και πληροφορίες που παρέχει το κάθε μέρος ξεχωριστά.

Βασικός στόχος του συστήματος είναι η προστασία της ζωής, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας πριν ή κατά τη διάρκεια κρίσεων που σχετίζονται με πυρκαγιές υπαίθρου

Εφαρμογή Διαχειριστή

Η εφαρμογή διαχειριστή απευθύνεται στον μάνατζερ ή/και υπεύθυνο ασφαλείας τουριστικών (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις) ή/και πολιτιστικών (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι) ή/και φυσιολατρικών (περιοχές NATURA) ή/και βιομηχανικών υποδομών (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις πρωτογενούς τομέα με καλλιέργειες υψηλής αξίας) αλλά και σε υπεύθυνους εν γένει χώρων και περιοχών που συγκεντρώνουν πλήθος ατόμων όπως κάτοικοι, επισκέπτες ή εργαζομένους και βρίσκονται κοντά ή εντός δασικών εκτάσεων (π.χ. ιδιωτικά σχολεία).

Σε ανώτερο θεσμικό επίπεδο, η εφαρμογή διαχειριστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ή/και των Περιφερειών της Χώρας. Λόγω θεσμικών αρμοδιοτήτων και ρόλων (Δήμοι, Περιφέρεια, Π.Σ., εθελοντές κ.ο.κ.) η παραμετροποίηση του συστήματος εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Εφαρμογή Χρήστη

Η εφαρμογή χρήστη απευθύνεται σε προσωπικό Δήμων ή/και Περιφερειών και τους δημότες, επισκέπτες των Δήμων καθώς και στους επισκέπτες τουριστικών, πολιτιστικών ή άλλων υποδομών, όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω, οι οποίες υποστηρίζουν το σύστημα Ofire+ (δηλαδή διαθέτουν εφαρμογή διαχειριστή).

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα (χωρίς διαχειριστή). Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης δεν έχει την πληροφόρηση από τον διαχειριστή αλλά δύναται να ενεργοποιήσει υπηρεσία ενημέρωσης (μετεωρολογικές συνθήκες, δείκτης FWI και κοντινά σημεία έναρξης πυρκαγιάς) για συγκεκριμένα σημεία της Επικράτειας που επιλέγει. Γίνεται δηλαδή ένα «μικρό-διαχειριστής» της προσωπικής του ιδιοκτησίας

Στελέχη και εθελοντές του Δήμου Θέρμης.

Λήψη της εφαρμογής για Android κινητά.

Δημότες, κατοίκους & επισκέπτες του Δήμου.

Λήψη της εφαρμογής για Android κινητά.

Εφαρμογές

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Εταίροι του έργου

omikron-log-square

Επικοινωνία

[wpforms id=”1458″]

Ακολουθείστε μας


Facebook


Instagram


Youtube


Linkedin

Μετάβαση στο περιεχόμενο