Slide Omikron SA logo Ofire+ app on web & mobile Μια Καινοτόμος Λύση για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας Δήμων ή/και Περιφερειών στη διαχείριση κρίσεων που σχετίζονται με πυρκαγιές υπαίθρου. Espa Drasi 2020 Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01967)

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου

Το Ofire+ αποτελεί ένα άνθρωπο-κεντρικό σύστημα υποστήριξης στη λήψη απόφασης για τη διαχείριση (πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση-απόκριση και ενημέρωση) κρίσεων που σχετίζονται με πυρκαγιές υπαίθρου.

  • Ειδικός σχεδιασμός

    Tο Ofire+ είναι σχεδιασμένο ώστε να εργαλειοποιεί τόσο εξειδικευμένες επιστημονικές μεθόδους όσο και λύσεις νέας τεχνολογίας

  • Μοναδικός συνδυασμός δεδομένων

    Ο συνδυασμός επιστημονικών, επιχειρησιακών και διαχειριστικών δεδομένων επιτρέπει την αποτελεσματικότερη επόπτευση της περιοχής ευθύνης και στον αποδοτικότερο συντονισμό των ενδιαφερόμενων μερών.

ofire app

Βασικά μέρη του συστήματος

Τα βασικά συστατικά μέρη του συστήματος είναι η εφαρμογή διαχειριστή (web/cloud) και η εφαρμογή χρήστη (mobile app). Τα δύο μέρη λειτουργούν συμπληρωματικά και το κανάλι επικοινωνίας που δημιουργούν μέσω της συνδεσιμότητας τους αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος, πέρα από τις επιμέρους λειτουργίες και πληροφορίες που παρέχει το κάθε μέρος ξεχωριστά και οι οποίες αναλύονται παρακάτω.

Παρεχόμενες Πληροφορίες μέσω του Ofire+

Ημερήσια μετεωρολογικά δεδομένα

Tα ημερήσια μετεωρολογικά δεδομένα (από επιστημονικά μοντέλα) για θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, κατεύθυνση και ένταση ανέμου. Τα δεδομένα είναι ωριαία και παρέχονται για τις επόμενες 24 ώρες (πρόγνωση).

Σημείο πιθανής έναρξης πυρκαγιάς

Tο σημείο έναρξης πυρκαγιάς (σχετική θέση). Αυτό επιτυγχάνεται με 2 τρόπους:
◦ με την ανάλυση και οπτικοποίηση tweet του Π.Σ. που αφορούν την περιοχή εφαρμογής
◦ με την επεξεργασία και οπτικοποίηση σημάτων (hot spots) από τον δορυφορικό αισθητήρα SEVIRI των δορυφόρων της EUMETSAT.

Συμπεριφορά της φωτιάς

Tη συμπεριφορά της φωτιάς από το σημείο έναρξης και για συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση προσομοίωσης η οποία λαμβάνει υπόψη στους υπολογισμούς της α) τη καύσιμη ύλη και τα πυρικά χαρακτηριστικά της και β) το ανάγλυφο (υψόμετρο, κλίσεις, προσανατολισμός.

Πυρικά χαρακτηριστικά

Tα πυρικά χαρακτηριστικά της βλάστησης βάσει των ημερήσιων καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα παρουσιάζει τη ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας και το ύψος της φλόγας.

Hμερήσιος δείκτης επικινδυνότητας

Tον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας έναρξης πυρκαγιάς (FWI) και σχετικές οδηγίες βάσει του δείκτη.

Καύσιμη ύλη

Tην καύσιμη ύλη εντός της περιοχής εφαρμογής. Η καύσιμη ύλη προκύπτει από την χαρτογράφηση της βλάστησης με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και μεθόδους αντικειμενοστραφούς ανάλυσης εικόνας και φωτοερμηνείας.

Εφαρμογή διαχειριστή

Η εφαρμογή διαχειριστή απευθύνεται σε τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ή/και των Περιφερειών της Χώρας. Λόγω θεσμικών αρμοδιοτήτων και ρόλων (Δήμοι, Περιφέρεια, Π.Σ., εθελοντές κ.ο.κ.), η παραμετροποίηση του συστήματος εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Επίσης, η εφαρμογή διαχειριστή απευθύνεται σε μάνατζερ ή/και υπεύθυνο ασφαλείας τουριστικών (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις) ή/και πολιτιστικών (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι) ή/και φυσιολατρικών (περιοχές NATURA) ή/και βιομηχανικών υποδομών (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις πρωτογενούς τομέα με καλλιέργειες υψηλής αξίας) αλλά και σε υπεύθυνους εν γένει χώρων και περιοχών που συγκεντρώνουν πλήθος ατόμων όπως κάτοικοι, επισκέπτες ή εργαζομένους και βρίσκονται κοντά ή εντός δασικών εκτάσεων (π.χ. ιδιωτικά σχολεία).

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

half-phone-side-left-rev01

Η εφαρμογή χρήστη απευθύνεται σε προσωπικό Δήμων ή/και Περιφερειών οι οποίες υποστηρίζουν το σύστημα Ofire+ (δηλαδή διαθέτουν εφαρμογή διαχειριστή)."

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα (χωρίς διαχειριστή). Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης δεν έχει την πληροφόρηση από τον διαχειριστή αλλά δύναται να ενεργοποιήσει υπηρεσία ενημέρωσης (μετεωρολογικές συνθήκες, δείκτης FWI και κοντινά σημεία έναρξης πυρκαγιάς) για συγκεκριμένα σημεία της Επικράτειας που επιλέγει. Γίνεται δηλαδή ένα «μικρό-διαχειριστής» της προσωπικής του ιδιοκτησίας.

half-phone-side-right-rev01

Η εφαρμογή χρήστη απευθύνεται σε δημότες, επισκέπτες των Δήμων καθώς και στους επισκέπτες τουριστικών, πολιτιστικών ή άλλων υποδομών οι οποίες υποστηρίζουν το σύστημα Ofire+ (δηλαδή διαθέτουν εφαρμογή διαχειριστή).

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα (χωρίς διαχειριστή). Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης ενημερώνεται καθημερινά για τις μετεωρολογικές συνθήκες και τον δείκτη επικινδυνότητας έναρξης πυρκαγιάς για τη θέση που βρίσκεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο